Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
public prosecutor
danh từ
ủy viên công tốpublic+prosecutor
['pʌblik'prɔsikju:tə]
danh từ
(pháp lý) viên chức pháp luật giữ quyền khởi tố thay mặt Nhà nước hoặc vì lợi ích chung; ủy viên công tốGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.