Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
public opinion
danh từ
dư luận, công luậnpublic+opinion
['pʌblik,ə'piniən]
danh từ
dư luận, công luậnGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.