Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
psycho-analyse


/,saikou'ænəlaiz/

ngoại động từ
phân tích tâm lý

Related search result for "psycho-analyse"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.