Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
provenience
provenience
[prou'vi:niəns]
Cách viết khác:
provenance
['prɔvənəns]
như provenance


/provenience/

danh từ
nguồn gốc, lai lịch, nơi phát hành

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "provenience"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.