Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
protégé
danh từ, danh từ giống cái protégée /'prouteʤei/
người được bảo hộ, người được che chởprotégé
['prɔtiʒei]
danh từ, danh từ giống cái protégée
người được bảo trợ, người được che chởGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.