Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prosecutor
prosecutor
['prɔsikju:tə]
danh từ
(pháp lý) người khởi tố tại toà án; bên nguyên
public prosecutor
uỷ viên công tố


/prosecutor/

danh từ
người khởi tố, bên nguyên !public prosecutor
uỷ viên công tố

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "prosecutor"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.