Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prosector
prosector
[prə'sektə]
danh từ
trợ lý giải phẫu


/prosector/

danh từ
trợ lý giải phẫu

Related search result for "prosector"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.