Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
props
props
[prɔps]
danh từ số nhiều
đồ dùng sân khấu


/props/

danh từ số nhiều
(từ lóng) đồ dùng sân khấu

Related search result for "props"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.