Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prophesy
prophesy
['prɔfəsai]
ngoại động từ
tiên đoán, tiên tri
nội động từ
đoán trước, nói trước (cái gì sẽ xảy ra trong tương lai)


/prophesy/

động từ
tiên đoán, đoán trước, tiên tri

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "prophesy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.