Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prop up


    Chuyên ngành kỹ thuật
làm chỗ tựa
    Lĩnh vực: ô tô
đỡ lên (nắp ca-pô)
    Lĩnh vực: xây dựng
làm trụ đỡ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.