Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prompt side
prompt+side
['prɔmpt'said]
danh từ
phía trái sân khấu


/prompt side/

danh từ
sân khấu phía tay trái diễn viên

Related search result for "prompt side"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.