Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prolate
prolate
['prouleit]
tính từ
(toán học) dài ra (hình phỏng cầu)
prolate spheroid
phỏng cầu dài
mở rộng, phát triển rộng
(nghĩa bóng) lan rộng, lan khắp


/prolate/

tính từ
(toán học) dài (ra)
prolate spheroid phỏng cầu dài
mở rộng, phát triển rộng
(nghĩa bóng) lan rộng, lan khắp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "prolate"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.