Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
projectionist
projectionist
[prə'dʒek∫ənist]
danh từ
người điều khiển máy chiếu (nhất là trong rạp hát)


/projectionist/

danh từ
người chiếu phim


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.