Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prognostic
prognostic
[prəg'nɔstik]
tính từ
(y học) đoán trước, tiên lượng
danh từ
điềm báo trước, triệu chứng
a prognostic of failure
điềm báo trước sự thất bại


/prognostic/

tính từ
(y học) đoán trước, tiên lượng

danh từ
điềm báo trước, triệu chứng
a prognostic of failure điềm báo trước, sự thất bại

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "prognostic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.