Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
professorship
professorship
[prə'fisɔ∫ip]
danh từ
chức giáo sư (đại học); giảng sư


/professorship/

danh từ
chức giáo sư (đại học)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.