Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
processed


    Chuyên ngành kỹ thuật
tiến triển
    Lĩnh vực: điện lạnh
đã chế biến
đã xử lý
    Lĩnh vực: toán & tin
đã được xử lý
    Lĩnh vực: dệt may
đã gia công


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.