Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
priced
priced
[praist]
tính từ
có giá, có đề giá
priced catalogue
bản kê mẫu hàng có đề giá


/praist/

tính từ
có giá, có đề giá
priced catalogue bản kê mẫu hàng có đề giá

Related search result for "priced"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.