Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
presentient
presentient
[pri'sen∫iənt]
tính từ
có linh cảm


/pri'senʃiənt/

tính từ
có linh cảm

Related search result for "presentient"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.