Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
preformation
preformation
[,pri:fɔ:'mei∫n]
danh từ
sự hình thành trước, sự tạo thành trước
theory of preformation
(sinh vật học) thuyết tiên thành


/,pri:fɔ:'meiʃn/

danh từ
sự hình thành trước, sự tạo thành trước !theory of preformation
(sinh vật học) thuyết tiên thành


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.