Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
prebendary
prebendary
['prebəndri]
danh từ
(tôn giáo) giáo sĩ được hưởng lộc thánh


/'prebəndəri/

danh từ
(tôn giáo) giáo sĩ được hưởng lộc thánh


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.