Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pot-pourri
pot-pourri
[,pɔt'puori]
danh từ
hỗn hợp thơm; sự hỗn hợp (những cánh hoa khô và hương liệu dùng để toả mùi thơm trong phòng, tủ)
sự chắp nhặt (về (âm nhạc), văn chương)


/pou'puri:/

danh từ
cánh hoa khô ướp với hương liệu (để ở trong vỏ)
bài hát hổ lốn, bài văn hổ lốn; câu chuyện hổ lốn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.