Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
posting    Chuyên ngành kinh tế
chép sang (từ sổ nhật ký sang sổ cái)
định vị
ghi sổ cái
gởi (thư) ở bưu cục
gởi bưu điện
gửi bưu điện
vào sổ
việc bổ nhiệm (vào một chức vụ)
việc gửi (thư) ở bưu cục
việc niêm yết (giá)
vô sổ cái
    Chuyên ngành kỹ thuật
thông báo


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.