Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
post-glacial
post-glacial
['poust'gleisiəl]
tính từ
(địa lý,địa chất) sau thời kỳ sông băng


/'poust'gleisjəl/

tính từ
(địa lý,địa chất) sau thời kỳ sông băng

Related search result for "post-glacial"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.