Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
portuguese
portuguese
[,pɔ:tju'gi:z]
tính từ
(thuộc) Bồ-đào-nha
danh từ
người Bồ-đào-nha
tiếng Bồ-đào-nha


/,pɔ:tju'gi:z/

tính từ
(thuộc) Bồ-đào-nha

danh từ
người Bồ-đào-nha
tiếng Bồ-đào-nha

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.