Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pork-butcher
pork-butcher
[,pɔ:k'but∫ə]
danh từ
chủ hàng thịt lợn


/'pɔ:k,butʃə/

danh từ
chủ hàng thịt lợn

Related search result for "pork-butcher"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.