Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
populism
populism
['pɔpjulizəm]
danh từ
chủ nghĩa dân tuý (kiểu (chính trị) nhận là đại diện cho quyền lợi của những người dân (thường))


/'pɔpjulizm/

danh từ
chủ nghĩa dân tuý

Related search result for "populism"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.