Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
poor-house
poor-house
['pɔ:haus]
danh từ
nhà tế bần


/'puəhaus/

danh từ
nhà tế bần

Related search result for "poor-house"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.