Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pond-weed
pond-weed
['pɔndwi:d]
danh từ
(thực vật học) cỏ nhãn tử (sống ở nước ao tù)


/'pɔndwi:d/

danh từ
(thực vật học) cỏ nhãn tử (sống ở nước ao tù)

Related search result for "pond-weed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.