Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
polyclinic
polyclinic
[,pɔli'klinik]
danh từ
bệnh viện chữa nhiều chứng bệnh; bệnh viện đa khoa


/,pɔli'klinik/

danh từ
phòng khám nhiều khoa

Related search result for "polyclinic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.