Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
police detective
police+detective
[pə'li:s di'tektiv]
danh từ
trinh sát trong lực lượng cảnh sátGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.