Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
polaroit


Lĩnh vực: y học
polaroid
  • tấm phân cực polaroit: polaroid sheet polarizer  • Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

    © Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.