Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
poke fun at
poke+fun+at

[poke fun at]
saying && slang
laugh at, make fun of
Would you poke fun at someone who can't speak Chinese?Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.