Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
poison gas
poison+gas
['pɔizn'gæs]
danh từ
hơi độc, khí độc


/'pɔizn'gæs/

danh từ
hơi độc, khí độc

Related search result for "poison gas"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.