Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
plus-fours
plus-fours
['plʌs'fɔ:z]
danh từ số nhiều
quần chẽn gối thụng, rộng (đặc biệt là mặc để đánh gôn)
a pair of plus-fours
quần gôn


/'plʌs'fɔ:z/

danh từ số nhiều
quần gôn (mặc để đánh gôn)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.