Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
plumbless
plumbless
['plʌmlis]
tính từ
rất sâu, sâu không dò được


/'plʌmlis/

tính từ
rất sâu, sâu không dò được


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.