Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
plowshare
danh từ
lưỡi càyplowshare
['plau∫eə]
Cách viết khác:
ploughshare
['plau∫eə]
như ploughshareGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.