Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pleasure

pleasure
['pleʒə]
danh từ
niềm vui thích; điều thú vị
a work of art that has given pleasure to millions of people
một tác phẩm nghệ thuật mang lại niềm vui thích cho hàng triệu con người
It gives me a great pleasure to welcome our speaker
Tôi rất vui mừng được chào đón diễn giả của chúng ta
has she gone to Paris on business or for pleasure?
cô ấy đi Pari vì công việc hay đi chơi?
the pleasures of living in the country
những điều thú vị của cuộc sống nơi thôn dã
she has few pleasures left in life
cô ta chẳng còn nhiều niềm vui trong cuộc sống
it's been a pleasure meeting you
rất vui mừng được gặp anh
Thank you for doing that ! - It's a pleasure
Cám ơn anh đã làm điều đó - Tôi rất thích làm việc đó
remembering the past was his only pleasure
niềm vui duy nhất của ông ta là ôn lại quá khứ
khoái lạc tình dục
his life is spent in the pursuit of pleasure
cả cuộc đời anh ta dành cho việc đi tìm khoái lạc
ý muốn; ước mơ
we await your pleasure
chúng tôi chờ đợi ý muốn của ngài
you're free to come and go at your pleasure
anh có thể tự do đi và và đến tùy ý
is it your pleasure that I cancel the arrangements?
ý anh muốn tôi hủy bỏ việc chuẩn bị chứ gì?
to have the pleasure of something/doing something
(dùng để đưa ra lời đề nghị lịch sự, lời mời...)
may I have the pleasure of this dance?
tôi hân hạnh mời cô nhảy điệu này
are we to have the pleasure of seeing you again?
chúng tôi có hân hạnh được gặp lại các bạn hay không?
to take (no/great) pleasure in something/doing something
thích/không thích làm điều gì
she seemed to take pleasure in our suffering
dường như cô ta thích thú với nỗi khổ của chúng tôi
they take great pleasure in reminding us of our poverty
họ khoái chí nhắc cho chúng tôi nhớ sự nghèo đói của chúng tôi
with pleasure
hài lòng, chấp nhận, đồng ý
Will you join us? - Thank you, with pleasure
Anh tham gia cùng với chúng tôi chứ? - Cám ơn, rất sẵn lòng
May I borrow your car? - Yes, with pleasure
Tôi mượn xe của anh nhé? - Vâng, rất sẵn lòng


/'pleʤə/

danh từ
niềm vui thích, điều thích thú, điều thú vị, điều vui thú, điều khoái trá
a day of pleasure một ngày vui thú
it's a pleasure to... thật là thú vị được...
to take pleasure in... thích thú với...
with pleasure xin vui lòng, rất hân hạnh
khoái lạc, hoan lạc; sự ăn chơi truỵ lạc
a life given up to pleasure cuộc sống ăn chơi truỵ lạc
a man of pleasure một người ưa khoái lạc, một người ăn chơi truỵ lạc
ý muốn, ý thích
what's your pleasure, sir? (thương nghiệp) thưa ông muốn mua gì ạ?, thưa ông cần gì ạ?
I shall not consult his pleasure tôi sẽ không hỏi ý muốn của hắn ta
at pleasure tuỳ ý, tuỳ ý muốn, tuỳ ý thích
at someone's pleasure tuỳ ý muốn của ai
that can be postponed during our pleasure việc đó có thể để chậm lâu chừng nào tuỳ theo ý muốn của chúng ta

ngoại động từ
làm vui lòng, làm vui thích, làm vừa ý (ai)

nội động từ
( in) thích thú với, vui thích với, thú vị với
to pleasure in something thích thú với cái gì
to pleasure in doing something thích thú làm cái gì

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pleasure"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.