Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
piteousness
piteousness
['pitiəsnis]
danh từ
tình trạng thảm thương, tình trạng đáng thương


/'pitiəsnis/

danh từ
tình trạng đáng thương, tình trạng thảm thương


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.