Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
piousness
danh từ
tính ngoan đạo, sự sùng đạo
tính đạo đức giả; sự dối trápiousness
['paiəsnis]
danh từ
tính ngoan đạo, sự sùng đạo
tính đạo đức giả; sự dối tráGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.