Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pinto


/'pintou/

tính từ

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vá (ngựa)

danh từ

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ngựa (vá)


Related search result for "pinto"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.