Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pimpled
pimpled
['pimpld]
tính từ
nổi đầy mụn nhọt; có nhiều mụn nhọt
a pimpled back
lưng đầy mụn nhọt


/'pimpld/ (pimply) /'pimpli/

tính từ
nổi đầy mụn nhọt; có mụn nhọt

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "pimpled"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.