Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pillowy
pillowy
['piloui]
tính từ
êm như gối, mềm như gối


/'piloui/

tính từ
êm như gối, mềm như gối

Related search result for "pillowy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.