Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
piece of cake
piece+of+cake
thành ngữ cake
piece of cake
(từ lóng) việc ngon ơ, việc dễ làm
việc thú vị

[piece of cake]
saying && slang
(See a piece of cake)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.