Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pick a fight
pick+a+fight

[pick a fight]
saying && slang
start a fight, begin an argument
If Jamie tries to pick a fight with you, just walk away.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.