Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
photofinish
photofinish
['foutoukən'dɔktə]
danh từ
chất quang dẫn


/'foutou'finiʃ/

danh từ
(thể dục,thể thao) lúc về đích phải chụp ảnh mới xác định được thứ bậc (ngựa đua)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.