Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
philippic
philippic
[fi'lipik]
danh từ
bài diễn văn đả kích
sự đả kích


/fi'lipik/

danh từ
bài diễn văn đả kích
sự đả kích

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.