Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phừng phừng


[phừng phừng]
Flame, glow, blaze
mặt phừng phừng
one's cheeks flaming/glowingFlame, glow


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.