Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phục mệnh


[phục mệnh]
(từ cũ) make a report on the execution of an orders.(từ cũ) Report on execution of orders


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.