Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phụ láinoun
driver's mate

[phụ lái]
danh từ.
engine driver's mate/assistantGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.