Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phô diễn


[phô diễn]
Express, depict, picture, portray
Phô diễn tình cảm
To express one's sentiments.Express
Phô diễn tình cảm To express one's sentiments


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.